متغیر های رشته ای در #C

متغیرهای برای ذخیره اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند. در واقع متغیرهای محل هایی هستند که ما اطلاعات را درون آنها نگه داری می کنیم تا در موقع لزوم از آنها استفاده کنیم.

به همین سادگی!

ما در این درس می خواهیم شما را با متغیرهای رشته ای آشنا کنیم.

۱- متغیرهای رشته ای (String):

اولین نوع از متغیرها که معرفی می کنیم متغیر نوع String است. درون این متغیرها همیشه متن قرار می گیرد. در اینجا ما برنامه ای می نویسیم که یک متن را از TextBox گرفته و آن را درون یک متغیر String ذخیره می کند. سپس متن ذخیره شده در آن، در یک MessageBox نمایش داده می شود.

یک پروژه جدید از مسیر File > New Project ایجاد کنید و نام این پروژه را String Variables بگذارید. یک Button به فرم اضافه کنید و خصوصیات زیر را برای آن قرار دهید:

button

 فرم ما حالا به شکل زیر است:

form

یک کنترل Label و یک کنترل Text Box نیز از ToolBox و در بخش Coomon Controls به فرم خود اضافه کنید. Label برای مشخص کردن کار دیگر کنترل ها مانند TextBoxها مورد استفاده قرار می گیرند.

label

windows form

 خواص زیر را در پنجره Properties این کنترل وارد کنید:

properties

 اندازه Label به صورت خودکار هم اندزاه با متن آن قرار می گیرد. بنابراین نیازی به تعیین آن نیست.

win form

 حال یک TextBox به فرم اضافه کنید:

textbox

 با کشیدن و رها کردن TextBox را به سمت راست Label منتقل کنید. در هنگام کشیدن کنترل ها روی فرم خطوطی برای تراز بندی آنها با دیگر اجزای فرم نشان داده می شود. از این خطوط برای تراز بندی TextBox نسبت به Label و Button موجود در فرم استفاده کنید.

alignment

۲- اختصاص دادن یک متن به متغیر String:

 کدهای مربوط به btnStrings:

برای تعریف متغیر به این شکل عمل می کنیم که ابتدا نوع آن متغیر را نوشته و بعد از نوع، نامی برای متغیر انتخاب می کنیم. در پایان تعریف متغیر نیز با قرار دادن ; پایان دستور را به سی شارپ اعلام می کنیم. کد زیر را در قسمت کدهای مربوط به btnstrings می نویسیم.

string variable

 در اینجا ما متغیری با نام firstName و از نوع string ایجاد کردیم. در واقع در کد بالا ما به سی شارپ می گوییم که محلی در حافظه را برای ذخیره متغیری از نوع string برای ما کنار بگذارد.

 کدهای ما تا اینجا:

variables

 در کد بالا کلمه string به رنگ آبی است. وقتی کلمه ای به رنگ آبی باشد (در سی شارپ) به این معنی است که یک سی شارپ آن را برای خود نگه داشته و به این کلمات keyword گفته می شود. اگر از این کلمات برای نامگذاری متغیرها استفاده شود با خطا روبرو می شوید.

شما می توانید برای نامگذاری متغیرها از حروف الفبا، اعداد و underscore “_” استفاده کنید. یک متغیر نمی تواند با عدد شروع شود و باید با یکی از حروف الفبا یا _ شروع شود.

نام های زیر صحیح می باشند:

firstName
first_Name
firstName2

نام های زیر نادرست می باشند:

۱firstName
first_Name&
first Name (بین دو کلمه فاصله وجو دارد)

بهتر است برای نامگذاری متغیرها حروف اول هر کلمه بزرگ باشد و بقیه حروف کوچک باشند. به این شیوه نوشتن فرمت بندی شده (یا CamelCase) گفته می شود پس به جای نوشتن Firstname یا firstname  بهتر است بنویسیم FirstName.

بعد از تعریف متغیر می خواهیم مقداری را به آن اختصاص دهیم. برای این کار به شکل زیر عمل می کنیم:

string

 کدهای ما تا اینجا:

code

برای ریختن اطلاعات در یک متغیر، آن متغیر در سمت چپ قرار می گیرد و مقدار مورد نظر در سمت راست و بعد از یک مساوی قرار می گیرد. در کد بالا مقداری که در textbox1 وجود دارد را درون متغیر firstName می ریزیم.

حال سعی کنید برنامه را اجرا کنید. پس از اجرای برنامه با خطای زیر روبرو خواهیم شد. No را نتخاب کنید:

error

 مشاهده می کنید که زیر textbox1 یک خط موجدار وجود دارد.

error

 موس را روی آن قرار دهید. Visual studio پیغام زیر را به شما نشان خواهد داد:

The name ‘textbox1′ does not exist in the current context.

این خطا به این دلیل است که #C یک زبان حساس به بزرگ و کوچک بودن حروف است (case sensitive). یعنی برای سی شارپ دو عبارت firstName و FirstName متفاوتند. که اولی با حرف کوچک f و دومی با حرف بزرگ F شروع می شود.

برای اینکه خطای قبل برطرف شود عبارت textbox1 را به textBox1 تغییر دهید. پس کد ما تا اینجا به شکل زیر خواهد بود:

strings

 در اینجا باید کدی بنویسیم که مقدار موجود در firstName را در یک MessageBox نمایش دهد. برای این منظور از کد زیر استفاده می کنیم:

messagebox

 در کد بالا ما از double Quote یا ” ” استفاده نکردیم. و این به خاطر این است که سی شارپ تشخیص می دهد درون متغیر چیست و نیازی نیست به او بگوییم می خواهد یک رشته را چاپ کند.  حال برنامه را اجرا کنید.

run program

اختصاص دادن متن به یک متغیر از نوع String:

برای اختصاص دادن یک متن (رشته) به متغیر می توان از دستور زیر نیز استفاده کرد:

assign text

 در ادامه کدهای قبل کد زیر را وارد کنید و نتیجه را مشاهده کنید:

text assign

 کدهای شما تا اینجا:

your program

برنامه خود را اجرا کنید. یک عبارت را در textbox وارد کنید و button را کلیک کنید. دو messagebox را مشاهده خواهید کرد که اولی عبارتی را که در textbox وارد کرده اید را نمایش می دهد و دومی عبارت Home and Learn را نمایش خواهد داد. دلیل این عمل این است که ما از متغیر firstName دوبار استفاده کرده ایم. ابتدا مقدار textbox1 درون آن قرار گرفته و سپس با دستور MessageBox.Show مقدار آن نمایش داده می شود. و بعد از آن نیز عبارتی را به آن اختصاص دادیم و دوباره با متد MessageBox.Show نمایش داده می شود.

/ 0 نظر / 21 بازدید